Meklingsresultatet mellom Utdanningsforbundet og KS ble lagt fram tidligere i vår. Forslaget er nå ute til uravstemning blant Utdanningsforbundets medlemmer. Fristen for avstemningen går ut onsdag kveld klokken 23.59.

— Sier vi ja denne gangen, har toget gått, sier Pål Are Vorren i aksjonsgruppen Nei-kampanjens Aksjonsgruppe til Dagsavisen.

Gruppen har siden sentralstyret i Utdanningsforbundet 3. juni anbefalte sine medlemmer å godta meklingsforslaget til ny tariffavtale om lærernes arbeidstid, jobbet iherdig for å få så mange lærere som mulig til å si nei.

Det er særlig et pålegg om at lærerne må være 7,5 timer på skolen hver dag som gjør mange lærere sinte, og at punktet fra den gamle avtalen om at elevene skulle ha et skoleår på 190 dager, nå er fjernet fra forslaget til ny avtale, ifølge Dagsavisen. De siste ukene har diskusjonene gått hett for seg også i sosiale medier. Flere lærere støtter åpent forslaget som fagforeningen har framforhandlet med KS, mens andre har uttrykt sinne og raseri.

Vorren er overbevist om at et ja til ny avtale vil bety at elevene får kortere sommerferie og flere skoledager, som lærerne automatisk vil måtte følge.