Eirik Jensen ble fredag løslatt fra varetekt, opplyste etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten.

— Politikolleger, sammen med helsepersonell, har nå sørget for å bringe ham til et sted der han vil bli holdt skjermet, skriver Jensens forsvarer Jens-Ove Hagen i en pressemelding.

Han forteller at klienten inntil for ti dager siden ikke ante at han er blitt omtalt med bilde og fullt navn.

— Han var underlagt et regime med totalt medieforbud. Han var såledeshelt ukjent med at han i hele varetektsperioden er blitt omtalt med fullt navn,ledsaget med øyenfallende fotografier i de fleste mediene. Det vil bli en storutfordring for ham å kunne leve i offentlighetens lys, og som hans forsvarerappellerer jeg til massemediene om å utvise forståelse for hans situasjon, skriver Hagen.

Jensen har tidligere levd på hemmelig adresse på grunn av jobben, såkalt kode 6.

— Gjennom diverse avisoppslag er adressen kunngjort. Dessuten er bådehans bolig og fritidsbolig blitt avbildet offentlig. Til tross for at hansanonymitet nå er blitt frarøvet ham, oppfordres alle til å utvise respekt forat han ønsker å få være i fred. Etter å ha vært holdt innesperret og fratatt all kontakt med familie, venner og arbeidskolleger i det meste av varetektsperioden, er han svært sliten, psykisk og fysisk, heter det i pressemeldingen.

Jensen fikk tirsdag forrige uke forlenget varetektsfengsling i én uke med brev- og besøksforbud. Spesialenheten for politisaker ba om to uker og anket Oslo tingretts kjennelse til Borgarting lagmannsrett, der de fikk medhold.

Eirik Jensen anket avgjørelsen, men Høyesterett forkastet anken onsdag. Likevel ble Jensen løslatt fredag.

— Spesialenheten har nå gjennomført de etterforskningsskritt som var nødvendig før en løslatelse. Faren for at siktede kan forspille bevis anses nå som mindre, og dermed er det ikke lenger behov for å holde ham i varetekt, sier Øyen.

— Det at siktede løslates, endrer ikke grunnlaget for siktelsen eller mistanken om grov korrupsjon, sier Øyen.

Eirik Jensen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 24. februar, siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor narkotikasak som er under etterforskning. Han er ikke siktet i selve narkotikasaken, men for å ha lagt til rette for smugling.

Politioverbetjenten har hele tiden nektet straffskyld for siktelsen om grov korrupsjon.