Hele 3.439 saker ble behandlet, mot vel 1.000 i et gjennomsnittsår, melder Statens landbruksforvaltning. Flom var den vanligste skadeårsaken, og det var flest skader på veier og bruer.

305,4 millioner kroner i samlede erstatningstilsagn for 2012 er det høyeste på svært mange år. Til sammenligning ble det utbetalt 150,2 millioner kroner i 2011 og 50,4 millioner kroner i 2010.

Verst i vest

Fylket som var verst rammet og hvor det ble mest utbetalt, var Sogn og Fjordane med 80 millioner kroner, melder NRK. Møre og Romsdal fikk nest mest med 60 millioner, mens Oppland fikk tredje mest med 40 millioner kroner.

Mange av sakene som ble behandlet i 2012, gjaldt skader fra året før, da både Berit og Dagmar herjet. Berit gjorde mest skade i Nord-Norge høsten 2011, mens Dagmar skapte ødeleggelser langs hele vestkysten av landet i jula samme år. Om lag 127 millioner kroner ble gitt i erstatning som følge av storm og stormflo.

I tillegg var det svært mange flomskader i 2011. En stor del av sakene gjaldt pinseflommen, som særlig rammet Gudbrandsdalen. Mange hus, veier og jordbruksarealer ble skadd. Flommen som rammet Holtålen kommune i Sør-Trøndelag i midten av august 2011, førte også til mange erstatningsvedtak i 2012.

Flom i nord

Sommeren 2012 slapp heller ikke unna. Ekstremuværet Frida førte til at vannmassene herjet hardt i Buskerud og Vestfold, og kommunene Eiker, Modum og Sigdal ble spesielt hardt rammet.

I flommen i Indre Troms i juli ble Målselv kommune hardest rammet, men også Bardu, Salangen, Balsfjord og Storfjord ble berørt. Femtiårsflommen kom svært overraskende, og bøndene fortvilte over de store ødeleggelsene som oversvømmelsene førte til.

Fortsatt kommer det inn krav om erstatning etter at elvene gikk over sine bredder og fant nye løp i fjor, og disse sakene vil bli behandlet i 2013.

I 2012 var det fire fylker der det ikke ble utbetalt noen erstatninger for naturskader: Finnmark, Aust-Agder, Oslo og Østfold.