Elevene hopper av på grunn av små stillingsprosenter, lav lønn og mangel på status, skriver Forskning.no. Årsakene til avhoppingen er beskrevet i en rapport skrevet av forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) og Fafo.

— Svarene vi har fått forteller om en stor lekkasje til sykepleieryrket og strukturelle problemer med lønn, status og stillingsprosenter i sektoren som utdanningen er rettet mot, forteller prosjektleder og Nifu-forsker Asgeir Skålholt til forskningsnettstedet.

45 prosent av elevene på helsefag i 2006-kullet på videregående skole, meldte overgang til påbygging, mens bare en tredel av elevmassen endte med å gå ut i lære. Den resterende andelen sluttet på videregående eller hoppet over til et annet utdanningsløp. Men lekkasjen stopper ikke der. Mange velger bort yrket også etter bestått fagprøve.

Helse- og omsorgssektoren trenger årlig 4.500 nye helsefagarbeidere for å dekke behovet for arbeidskraft. Forskerne anbefaler at stillingsprosentene i sektoren økes for å gi lærlingordningen en større rekrutteringsrolle.