I sommer la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et lovforslag som skal forhindre at nordmenn verver seg til væpnet konflikt i utlandet. Forslaget er lunkent mottatt hos blant andre Advokatforeningen og Røde Kors, men Riksadvokaten støtter lovforslaget.

— Vi mener det bør være straffbart å delta i væpnede konflikter i utlandet, men ikke hvilke som helst konflikter. Vi mener det må være en målrettet lovgivning som peker ut konfliktene som det bør være straffbart å delta i, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til NRK.

Lovforslaget kriminaliserer rekruttering til, og deltakelse i væpnet konflikt som en del av ikke-regulære styrker. Forslaget kom etter at omkring 60 personer de siste tre årene har reist fra Norge til Syria og Irak for å delta i krig.

Et vesentlig poeng med den nye lovbestemmelsen er å ha mulighet til å gripe inn før fremmedkrigerne reiser. Det vil også bli forbudt å rekruttere personer til konflikter som rammes av loven.

Riksadvokaten har formulert lovforslaget slik:

«Norsk statsborger eller annen person hjemmehørende i riket, som i utlandet slutter seg til en gruppe som tar aktivt del i væpnet konflikt, straffes med fengsel i 6 år. Forbudet retter seg mot de konflikter som Kongen i statsråd har fastsatt at skal omfattes av første punktum.