• TAR ANSVAR: Statsminister Jens Stoltenberg tar det overordnede ansvaret for den kritikken som kom gjennom 22. juli-kommisjonens rapport, men han vil ikke trekke seg som statsminister. FOTO: GORM K GAARE

Opplever svekket tillit

Det norske folks tillit til statsministeren er svekket, men bare 19 prosent mener Stoltenberg bør gå av.