• (1/5)
    Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år. Her viser hun og labtekniker Olli Byman frem de ulike råstoffene som kan brukes til å produsere den syntetiske dieselen HVO. FOTO: Pål Christensen

I skogenes land Finland kommer ikke biodieselen fra kvister og grener. Det har de lagt på hyllen.

Finske Neste er en av verdens største produsenter av biodiesel. Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien. Skog er for dyrt og vanskelig.