• NOX: Lokket over Bergen vinterstid skyldes i stor grad utslipp av NO2 fra biltrafikk. FOTO: INGRID FREDRIKSEN (ARKIV)

«Nye utslippskrav fra EU, som gjelder for alle nye dieselbiler fra 1.1. 2014, vil senke utslippet av NO2 og NOx med 70–90 % i forhold til i dag»