Beijings mannfolk late i sengen

Mannfolkene i Beijing er latere i sengen enn andre kinesiske byboere.