Politiet i streik

Akademikerne har brutt meklingen i oppgjøret for de statsansatte. Politijurister er blant dem som går ut i streik. De fem øvrige arbeidstakerorganisasjonene fortsetter meklingen.