Rock kan bli rokk

Får fagnemnda i Norsk Språkråd gjennomslag, vil 45 lånord få norsk skrivemåte. Då vil bacon bli beiken, camping bli kamping og rock bli rokk.