• Kandidatundersøkelsen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at gode karakterer vektlegges av arbeidsgivere. FOTO: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Karakterer viktigere for arbeidsgivere

Betydningen av gode karakterer har økt i arbeidslivet, viser en undersøkelse blant nyutdannede masterstudenter.