Høyesterett avgjør prinsippsak om rising av barn

Høyesterett skal i dag avgjøre om det er greit å gi ulydige barn ris.