Flest hjemløse menn

Ifølge Byggforsks kartlegging var det 6200 bostedsløse i Norge i 2003, det vil si 1,14 per 1000 innbyggere.

Publisert Publisert

Dette er 1000 færre enn i 1996, men rapporten viser at de bostedsløse i enda større grad er preget av rusmiddelbruk og psykiatriske problemer.

Ifølge undersøkelsen er bostedsløse oftest enslige menn, 71 prosent, mens enslige kvinner utgjør 23 prosent. Kun 6 prosent lever i parforhold. De bostedsløse er som regel unge, har lav utdannelse og er utenfor arbeidslivet. 70 prosent er under 40 år. Enkelte har omsorgsansvar for barn. En av ti har bakgrunn fra ikkevestlige land.

Som bostedsløs i denne sammenheng regnes mennesker som «ikke disponerer egen eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativ, samt personer som ikke har noe ordnet oppholdssted for kommende natt.»

Sistnevnte gruppe utgjorde 2 prosent av totalen.

Publisert

Les mer om dette temaet