Ansattes styremedlemmer får rett til skoleringspermisjon

De ansattes representanter i bedriftenes styrende organer får nå rett til en ukes permisjon med lønn for skolering.