- Mangelfull dokumentasjon fra bistandsland

Flere land som mottar bistand fra Norge, gir mangelfull dokumentasjon på hvordan pengene brukes, mener Riksrevisjonen.