Vil gje politietstørre armslag

Romavlytting. Dataavlesing. Telefonkontroll. Hemmeleg ransaking. Utvida spaning. Infiltrasjon. Provokasjon. Desse verkemidla vil fleirtalet i eit lovutval gje politiet i arbeidet med å avverge alvorleg kriminalitet.