Høy på sko

Kvinner klager oftere på sko, det har Forbrukerrådet påvist. Lar bergenskvinner fremdeles hensyn til mote og menn veie tyngst i skovalget?