– Omsorgssvikt kan gi hjerneskader

Hos små barn som blir utsatt for omsorgssvikt utvikler hjernen seg annerledes enn hos andre barn.