Krever CO2-avgiftpå vindkraft

Vindkraftutbygging i myrområder på kysten kan øke klimagassutslippene. Norges Miljøvernforbund krever derfor innføring av CO2-avgift på vindkraft.