Felles krafttak mot porno

Stortinget har samlet seg om å be om tiltak slik at barn skjermes mot dagens sexsamfunn.