Mistanke om to nye E.coli tilfeller

To barn er innlagt ved Helgelandssykehuset med mistanke om E.coli-smitte.