Vil ha Kristina-lov

Venstre vil ha en lov om uavhengig faglig vurdering – i tilfeller der det er tvil rundt avslutning av livsnødvendig behandling. Forslaget kommer i kjølvannet av Kristina-saken.