Ber om vern mot vindmøller

Norges Naturvernforbund (NNV) ber Miljøverndepartementet lage en oversikt over de områdene i Norge som er uegnet til utbygging av vindkraft, på grunn av konflikt med verneinteresser.