Miljøfremskritt i kø, men svartmalingen dominerer

Industrien slipper ut mindre miljøgifter. Folk sorterer mer søppel. Ferskvann friskmeldes etter tiår med sur nedbør. Rikets miljøtilstand er ikke så ille som du kanskje tror.