Oberst utfordrar statsadvokat i PST

Sjefen for Forsvarets sikkerhetsavdeling, oberst Jan Christian Ødegaard (43), vil bli sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST.