Nei til gasskraft på Mongstad før 2008

Tidlegast i 2008 kan dagens regjering gje løyve til å byggja gasskraftverk på Mongstad. Om ho då overlever valet neste år.