Advokatstrid utsatt

Rettsbehandlingen av striden mellom advokatene Trond Lexau og Olaf Holm er utsatt til neste uke.