- Skummelt, men neppe ulovlig

Informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet sier det neppe er ulovlig å samle informasjon om de ansatte på måten KJS har gjort.