Forbereder millionsøksmål mot staten

Straks han blir friskmeldt, går advokat John Christian Elden i gang med å forberede et millionsøksmål mot staten i «Sælevik-saken».