Dødshjelp eller livshjelp?

En fersk undersøkelse fra flere europeiske land, blant dem Danmark, viser at ca. 50% av le-gene i disse land svarer ja på at de har utført passiv dødshjelp.