Klager på regjeringens miljøsensur

Miljøorganisasjonen WWF har fått nok av regjeringens miljøhemmelighold. Nå sender organisasjonen klage på at offentligheten ikke får innsikt i fagetatenes vurderinger av oljeutvinning i nord.