Vil fjerne all spesialundervisning

33.000 elever mister tilbudet. Seks milliarder kroner spares. Pengene skal brukes til tilpasset opplæring. Det er forslaget fra «Kvalitetsutvalget».