Tror ikke på samværsstall

Når foreldre krangler om samværstid, legges mødrenes versjon til grunn for fastsettelse av barnebidraget. Nå vurderer Trygdeetaten å endre reglene.