- Vis de unge respekt

Loddsalg er barns beste mulighet til å bidra økonomisk for sitt eget nærmiljø. Det bør alle voksne huske når det ringer på døren, mener atferdsforsker.