– Dunk i hodet lovlig barneoppdragelse

Dunk og klaps i hodet med åpen hånd ligger innenfor det foreldre må kunne foreta i oppdragelsesøyemed, mener flertallet i Salten tingrett.