Godtar millionbot etter naturinngrep

Samferdselsdepartementet godtar forelegget på en million kroner etter de ulovlige inngrepene i Opo-vassdraget i Oddadalen.