Pensjonsmarkedet eksploderer

Vital-sjef Bård Benum tror lovfestet tjenestepensjon til alle vil øke de totale premieinntektene til livselskapene med minst fem - seks milliarder kroner.