- Stå ved ballast-løftene, Brende

Både fiskerinæringen og WWF-Norge ber miljøvernminister Børge Brende sette fart i arbeidet med norske tiltak mot ballastvann-trusselen.