Krever to ukers utsettelse

Ridvan Halimis forsvarer Trygve Staff begjærer NOKAS-saken utsatt i to uker fra fredag.