Enda et barn bitt av hoggorm i barnehagen

For annen gang på fem dager ble et barn bitt av hoggorm i Borgen barnehage i Asker.