Hektet på jobb-porno

Pornobruken vris stadig mer fra tradisjonelle medier til internett. I en fersk undersøkelse av 700 PC-er, alle tilknyttet jobben, avsløres det at harddiskene er fylt med porno.