Ingen løsning på telestreiken

Partene i telekonflikten møttes til ny mekling hos Riksmeklingsmannen tirsdag, men samtalene førte ikke fram. Dermed er det fortsatt streik blant telemontørene.