Rosar regjeringa sin politikk i arbeidsmarknaden

Økonomi-historikar Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole rosar dagens regjering for innsatsen i arbeidsmarknaden. Ei raudgrøn regjering vil vere verre på lang sikt, meiner han og slaktar LO-kravet om 6-timars dag.