Norsk natur forsvinner

36 prosent av norsk natur har forsvunnet siden 1970, og verst har det gått ut over norske ferskvann.