Lover løsning i makspris-saken

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) har bedt departementet gå inn i tvisten om makspris i den private barnehagen Pandus.