Opp til institusjonene å passe på

Bergen kommune kontrollerer kun byens vanntårn for legionella-smitte. Alders- og sykehjem må selv sørge for å ha gode nok rutiner i rengjøring av sine vannanlegg.