Tror nye NOKAS-analyser vil vise lite

Det er liten sjanse for at nye analyser av glasstøv vil gi svar på viktige spørsmål i NOKAS-saken.