Vurderte å hoppe i sjøen

Kystvaktinspektørene Richard Storås og Henning Thune vurderte om de skulle hoppe i sjøen for å komme vekk fra tråleren «Elektron».