Forsterket tollkontroll uten større kjøttbeslag

Tollvesenets forsterkede kontroll med innførsel av fjørfe- og fjørfeprodukter hadde inntil søndag kveld ikke ført til noen økning i beslagene, opplyser Toll- og avgiftsdirektoratet til NTB.